Elenbaas

Bij fam. Elenbaas te Nieuw- en Sint-Joostland is het bestaande koelaggregaat vervangen. De bestaande installatie (origineel gebouwd op R22) was nog voorzien van “open” compressoren. Daarnaast draaide de installatie op een verouderde generatie PLC’s waarvan de beschikbaarheid een probleem is voor de toekomst.

Er is gekozen om een nieuw koelaggregaat en condensor te installeren. Tevens werd de bestaande schakelkast grondig onder handen genomen. Binnen de grenzen van de bestaande voedingsinrichting kan hierbij de installatie worden verzwaard om tegemoet te komen aan de, in de loop der jaren, verhoogde belasting tijdens de inslagperiode. Met afgelopen uiterst warme inslagperiode in het achterhoofd zal dat verschil nog dit jaar duidelijk zichtbaar zijn in de kwaliteit van de conference.