Advisering

Gebouwd voor de toekomst
De levensverwachting van een koelinstallatie is vele malen langer dan die van de gemiddelde nieuwe auto. Bouwen met het oog op de toekomst lijkt daarom een verstandig uitgangsperspectief.

Koelen vereist vakmanschap 
Het koelen is een proces van warmte onttrekking uit een ruimte of een substantie. In een koelinstallatie circuleert een koudemiddel, onder druk, in een geslotensysteem. Hierdoor valt koeltechniek in een beroepssector waar eisen aan de vakkundigheid worden gesteld. Voor bedrijven in deze branche is een erkenning van de STEK (STichting Erkenning voor de uitoefening van het Koeltechnische bedrijf) verplicht. Binnen Nederland en Europa zijn een aantal normen, regels en richtlijnen, met betrekking tot de veiligheid en het milieu, voor koelinstallaties van kracht De voornaamste zijn de RLK’97, de norm EN 378 en de Richtlijn Drukapparatuur. Voor koelinstallaties die gebruikmaken van ammoniak komt hier ook de PGS 13 bij.

Koelen vereist verantwoordelijkheid
De huidige wettelijke regels, omschreven in RLK ’97 (regeling voor lekdichtheid voorschriften) stellen hoge eisen aan het ontwerp, de lekdichtheid en de onderhoudsaspecten. Sinds 30 mei 2002 is de Europese Richtlijn 97/23/EC van kracht; ook wel bekend als PED (Pressure Equipment Directive). Aan deze Richtlijn Drukapparatuur moeten alle fabrikanten en installatiebedrijven van drukapparatuur voldoen. De PED stelt kwaliteitseisen aan de veiligheid van de koelinstallatie van ontwerp tot oplevering. Afhankelijk van de categorie waarin een installatie is ingedeeld dienen keuringen door een keuringsinstantie (Notified Body) te worden uitgevoerd.

Glerum levert installaties welke voldoen aan de RLK’97, NEN-378 en PED. Ook eindgebruikers zijn verantwoordelijk op de naleving van de regelgeving bij de oprichting van nieuwe installaties.

Natuurlijke koudemiddelen;
De optredende milieubelasting bij lekkage van synthetische koudemiddelen is voor de overheid een reden om het gebruik van natuurlijke koudemiddelen te promoten.

Hoewel niet iedere toepassing zich hiervoor leent, zijn er zeker ook situaties waarbij natuurlijke koudemiddelen verantwoordelijk en met zeer gunstig rendement kunnen worden toegepast.

Voor grote fruitkoelhuizen leent ammoniak zich uitstekend.

Warmte recuperatie;
Daar waar er gelijktijdig warmte- en koelvraag is, kan de warmte uit de koelinstallatie ten gunste van de verwarmingstoepassing worden aangewend.

PLC en Computerbesturing;
Om u te behoeden voor nadelige effecten bij het gebruik van individueel ontwikkelde besturingssystemen werken wij altijd samen met systemen/concepten die ontwikkeld zijn door sterke onafhankelijke derde partijen.

Hoewel P(L)C-besturingen en bediening veel worden toegepast, worden deze meestal naast de vertouwde bedrijfslampen en keuzeschakelaars gebruikt. Hierdoor bent u niet met handen en voeten gebonden aan één installateurafhankelijk concept, en blijft de installatie gedurende zijn levensduur ook toegankelijk voor toekomstige generaties.