Uitfasering koudemiddel R22

Uitfasering R22

Vanaf 1 januari 2015 het bijvullen van chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK’s) in koel- en vriesinstallaties verboden. Onder deze wetgeving valt het veel toegepaste koudemiddel R22 en de koudemiddelmengsels waarin R22 is verwerkt, zoals bijvoorbeeld R401A/MP-39, R402A/HP-80, R408A/FX10 en R409A/FX-56.

U kunt controleren of dit ook uw installatie betreft door op de kenplaat op het buitendeel van de installatie of in het logboek te kijken.

Wat zijn de feiten vanaf 1 januari 2015 voor R22 installaties.

Koudemiddelhandelingen mogen na 1 januari 2015 aan deze installatie niet meer worden uitgevoerd. Dit betekent dat er geen verbouwingen, verplaatsingen of (bij)vullingen mogelijk zijn zolang er koudemiddel R22 in de installatie aanwezig is.
Dit geldt ook voor koudemiddelen waar R22 als een mengsel aanwezig is. Zoals R401, R402, R408 en R409. Bedrijven kunnen het koudemiddel niet meer aankopen en we mogen het ook niet verkopen.

Bestaande installaties behoeven niet direct na 1 januari ontmanteld worden en kunnen blijven draaien totdat de noodzaak van een koudemiddel handeling aanwezig is.

Meestal is het ontstaan van een koudemiddellek op een installatie onvoorspelbaar en vergt een ombouw op dat moment tijd. U loopt dan het risico op kwaliteitsverlies doordat uw installatie te lang stilstaat.
Ons advies is; beslis en handel nu en voorkom uitval en onverwachte kosten.

Wat zijn de mogelijkheden.

Korte termijn oplossing; drop-in koudemiddel:

Een korte termijn oplossing is vullen met een drop-in koudemiddel met vergelijkbare eigenschappen als R22. Dit zijn chloor-vrije koudemiddelen zoals R422D en R417A. Deze toepassing is met behoud van de koelolie en appendages zoals ventielen, o-ringen, en rubberpakkingen. Wij zullen dit koudemiddel alleen per fles verkopen.

Nadelen van het kiezen voor drop-in koudemiddelen
– Deze gassen zijn ook mengsels en kunnen alleen worden bijgevuld als vloeistof,
niet als gas.
– Capaciteitsverlies t.o.v. R22 kan oplopen tot 20 %.
– Het koudemiddel is duurder dan het koudemiddel R134A en R404A
– Er is geen ervaring met gebruik ervan op lange termijn. (lekkage risico)
– Slechts in kleine hoeveelheden in de markt; onduidelijkheid over beschikbaarheid/prijsontwikkeling op lange termijn.

Lange termijn oplossing; ombouw of nieuwbouw: 

Een lange termijn oplossing is de installatie ombouwen naar een synthetisch koudemiddel dat al meer dan 10 jaar op de markt is. Zoals R134A en R404A.
Voor deze middelen is de uitfasering pas vanaf 2030. Voor R134A is nog geen datum vast gelegd i.v.m. de relatief lage GWP-waarde*.
Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat er nog andere synthetische koudemiddelen op markt komen welke aan de gestelde eisen voldoen.
Bij ombouw van de installatie worden componenten vervangen zoals expansieventielen en manometers. Pressostaten worden aangepast aan het gebruikte koudemiddel.
Ook is de vervanging van filters en rubber afdichtingen nodig.

Het compleet vervangen van uw installatie met nieuwbouw is uiteraard de meest ingrijpende oplossing. Maar het biedt u wel de kans en het voordeel om te kiezen voor een natuurlijk en milieuvriendelijk koudemiddel waardoor u aanzienlijk minder energie verbruikt.

Bij nieuwbouw zijn er in principe 2 mogelijkheden:
– Toepassing van een synthetisch koudemiddel met een lage GWP- waarde* dat na 2030 nog gebruikt en gevuld mag worden zoals R134a, R407C, R407F, en R410a.
– Toepassing van een natuurlijk koudemiddel NH3 (ammoniak), CO2 of propaan,
al of niet in combinatie met een tussen medium zoals glycol, of CO2.

De aanschaf van een koelinstallatie met natuurlijke koudemiddelen is hoger, daarentegen stimuleert de overheid op dit moment nog de aanschaf van duurzame koelsystemen via de EIA en MIA-Vamil subsidie regelingen.

Wat kunt u op korte termijn doen.

– Extra controles op lekdichtheid laten uitvoeren en/of eventueel zelf een lekdetectie apparaat aan te kopen. Deze zijn draagbaar of vast op te stellen.

– Vervangingskosten voor een om- of nieuwbouw opnemen in uw begroting.
– Preventief olie en rubberen afdichten wisselen, mogelijk sommige componenten aanpassen, zodat bij uitval van de installatie de aanpassingen op dat moment minder omvangrijk zijn.
– Overwegen of de economische levensduur van de koelinstallatie niet gepasseerd is.

Voor airco installaties met R22 is het zowel technisch als economisch niet interessant deze nog om te bouwen en is ons advies een vervangende installatie aan te schaffen op het moment dat koudemiddel verlies is geconstateerd.

Wij kunnen u op maat adviseren betreffende de keuze voor om- of nieuwbouw van uw installatie.

*GWP-waarde: Global Warming Potential. Vrij vertaald de mate waarin een bijdrage wordt geleverd aan het broeikas effect.