Uitfaseren van synthetische koudemiddelen

De Europese Unie heeft wetgeving aangenomen voor het terugdringen van synthetische koudemiddelen in koel- en vriesinstallaties. Op deze pagina informeren wij u over de veranderingen, consequenties en mogelijkheden hiervan.

Als koelen onderdeel is van uw bedrijfsproces en u gebruikt maakt van synthetische koudemiddelen dan heeft u te maken met de F-gassenwetgeving van de Europese unie. Deze regelgeving schrijft voor om synthetische koudemiddelen terug te dringen.

Wat houdt F-gassenwetgeving concreet in?

Verbod op gebruikt van synthetische koudemiddelen 
Dit gaat over het bijvullen van installaties van een HFK koudemiddel met een GWP van meer dan 2500. Dit geldt onder andere voor de veel toegepaste koudemiddelen R404a en R507. Per 1 januari 2020 mag u uw installatie alleen nog bijvullen met gerecycled en/of geregenereerd R404a of R507.

Het verbod geldt niet voor installatie met een standaard koudemiddelinhoud van onder de 10 kg.

Afname productie synthetische koudemiddelen
De productie van F-gassen wordt geleidelijk afgebouwd van 100% in 2015 naar 21% in 2030. Door deze productiebeperkingen zijn er grote prijsstijgingen geweest. Daarmee is het bijvullen van installaties met synthetische koudemiddelen fors duurder geworden.

Ook op de synthetische koudemiddelen met een GWP-waarde <2500 is een productiebeperking van toepassing. Hieronder vallen veelgebruikte koudemiddelen als R134A, R407C, R407F en R410A. De productie van deze koudemiddelen wordt stapsgewijs afgebouwd. In 2020 zal de totale productie van synthetische koudemiddelen met c.a. 40% zijn afgebouwd.
In 2030 mag er slechts nog 20% van de huidige geproduceerde synthetische koudemiddelen op de markt worden gebracht. Voor deze groep koudemiddelen geldt geen gebruiksverbod. Dat betekent dat R134A, R407C/F en R410A installaties na 2010 gewoon bijgevuld mogen worden.

Wat zijn de mogelijkheden in de praktijk?

Installatie met R507 en R404A
Heeft u een R507 of R404A installatie, dan mag u daarmee blijven doordraaien. Er zou echter een tekort kunnen ontstaan aan gerecycled koudemiddel. De productie van deze koudemiddelen is stapsgewijs afgebouwd. Het is gebleken dat dit een een prijsopdrijvend effect heeft gehad. Het bijvullen van installatie met geregenereerd R404A en R507 is daarmee fors duurder geworden.

In de afgelopen 2 jaar zijn er hierdoor in de markt wel vergelijkbare vervangende synthetische koudemiddelen ontstaan. Koudemiddelen die door hun samenstelling een lagere GWP-waarde bezitten en gebruikt mogen worden. Koudemiddelen die iets gunstiger geprijsd zijn.
Of deze middelen toegepast kunnen worden in uw installatie is afhankelijk van de gebruikstemperaturen en het werkingsprincipe/ -uitvoering van uw installatie. Hier is alleen per installatie iets over te zeggen.

Heeft u plannen om een nieuwe koelinstallatie aan te schaffen, dan adviseren wij u om naar duurzame alternatieven te kijken. Steeds meer nieuwe koelinstallaties draaien op natuurlijke koudemiddelen als CO2, propaan of ammoniak.  Deze oplossingen zijn milieuvriendelijk en zeer energiezuinig. Hiermee voldoet u ook op lange termijn aan de wetgeving. Daarnaast kunt u als ondernemer profiteren van aantrekkelijke fiscale regelingen.

*GWP-waarde: Global Warming Potential. Vrij vertaald de mate waarin een bijdrage wordt geleverd aan het broeikas effect.