Vermue, Borsele

Bij Vermue te Borsele is een flinke uitbreiding van de bewaarcapaciteit gerealiseerd. Er is gekozen voor het koudemiddel R134a in verband met zijn energetische efficiëntie en gunstige GWP-waarde. De bestaande R22 cellen werden hierbij aangekoppeld op de nieuwe R134a centrale.

vermue1
Detail besturingpaneeltjes voor fruitbewaring

vermue2
4 x Bitzer Ecoline met olievrije zuigmanifold en zuigfilter per compressor