Westende Fruitteelt, Fijnaart

Naast de teelt en opslag, houdt Westende Fruitteelt B.V zich ook bezig met het sorteren en verpakken van peren. Vorige winter installeerde Glerum Koel- en Klimaattechniek een installatie ten behoeve van klimatisering van de nieuwe sorteerloods.

Uitgangspunt was om in het sorteercomplex een constante temperatuur te handhaven die koel genoeg is om te voorkomen dat het fruit opwarmt en toch geschikt blijft om in te werken.

Het hart van de technische installatie wordt gevormd door een pompen-batterij, een warmwaterbuffertank en een luchtbehandelingkast.

In de wintersituatie wordt de warmte die hiervoor nodig is teruggewonnen een een tweetal centrale koelinstallatie die samen de warmte ontrrekken uit 22 koelcellen. Deze warmte wordt gebufferd in een 8000 ltr buffertank en van hieruit naar een drietal verbruikers gepompt; de kantoren, de luchtbehandeling in de sorteerloods, en een drooginstallatie op de sorteerlijn.

In de zomersituatie wordt de loods geconditioneerd door gekoelde cellucht uit de naast gelegen expeditiecel op te mengen met verwarmde retourlucht. Door deze geconditioneerde lucht te verdelen over een 150 meter lange airsock (stoffen luchtkanaal) ontstaat een vrijwel “tochtvrije werkplek”voor de ca. 35 medewerkers die dagelijks de sorteerlijn bemannen