Koudemiddelen

 • Natuurlijke koudemiddelen

  Natuurlijke koudemiddelen komen ook van nature voor in het milieu, zoals:

  • Water
  • CO2 (R744)
  • NH3 (R717)
  • Koolwaterstoffen, zoals ethaan (R170), propaan (R290), propeen (R1270), butaan (R600), iso butaan (R600a)

  Water kan ook worden gebruikt als een natuurlijk koelmiddel in industriële toepassingen, zoals koeltorens en airconditioners. Het heeft een hoog warmtegeleidingsvermogen en kan grote hoeveelheden warmte opnemen en afvoeren.

  CO2 (kooldioxide) is een natuurlijk koelmiddel dat geen ozonafbrekend potentieel heeft en een zeer lage opwarming van de aarde veroorzaakt. Het wordt gebruikt in industriële koelsystemen voor koeling en vriezen van voedsel, dranken en farmaceutische producten.

  Ammoniak is een natuurlijk koelmiddel dat een lage opwarming van de aarde veroorzaakt en veel gebruikt wordt in industriële toepassingen, zoals het koelen van koelcellen, het vriezen van voedsel en de airconditioning van grote gebouwen.

  Propaan is een natuurlijk gas dat wordt gebruikt als koelmiddel in airconditioners en koelkasten. Het heeft een lage opwarming van de aarde en wordt beschouwd als een veiliger alternatief voor synthetische koelmiddelen.

  Geen belasting op het milieu
  Natuurlijke koudemiddelen hebben een veel lager broeikaseffect bij lekkage. Het broeikaseffect van synthetische koudemiddelen is 124 tot 22.800 maal groter dan het broeikaseffect van CO2; het broeikaseffect van ammoniak is nul. Vanuit milieuoogpunt zijn de natuurlijke koudemiddelen daarom een beter alternatief. Bij gebruik van natuurlijke koudemiddelen is veiligheid wel een aandachtspunt.

  Bij natuurlijke koudemiddelen vindt geen uitfasering plaats. De zwaardere synthetische koudemiddelen (hoog GWP-waarde) worden wel uitgefaseerd in de F-gassenverordening. Synthetische koudemiddelen worden alleen maar schaarser en dus duurder.

  Regelgeving
  Regelgeving over natuurlijke koudemiddelen in koelinstallaties staan in het Activiteitenbesluit. Dit zijn voorschriften gericht op veiligheid. Vanaf 1500 kg ammoniak en 100 kg propaan en/of butaan wordt een koelinstallatie vergunningplichtig; de voorschriften staan dan in de vergunning.

  Voor koelinstallaties met koolstofdioxide als koudemiddel geldt nooit een vergunningplicht.

 • Synthetische koudemiddelen

  Synthetische koudemiddelen zijn stoffen die van nature niet voorkomen, maar door de mens zijn ontwikkeld voor industriële doeleinden. Synthetische koudemiddelen zijn (H)CFK’s en HFK’s. Hiervoor gelden direct werkende Europese verordeningen met voorschriften die gericht zijn op het beschermen van het milieu.

  Definities termen
  GWP-waarde: Het Global Warming Potential (GWP) is een relatieve maat die het aardopwarmingsvermogen van een broeikasgas aangeeft vergeleken met dat van koolstofdioxide (CO2).

  CO2 equivalent: GWP-waarde v/h koudemiddel. (Global Warming Potential). Tegenwoordig denken we niet meer in kilo’s maar in CO2–equivalenten.

  A1: Veiligheidklassificatie: niet brandbaar, laag toxisch

  A2L: Is onder normale omgevingstemperaturen onbrandbaar. Echter, onder specifieke omstandigheden zou er vlamvorming kunnen optreden. Daarom is het koudemiddel geclassificeerd in de categorie A2L.

  Drop-in: koudemiddel wat 1 op 1 vervangen kan worden met het van orgine aanwezige koudemiddel in een installatie.

  Achterliggende regelgeving: F-gassenwetgeving
  De ‘nieuwe’ F-gassenverordening is op 1 januari 2015 ingegaan met als doel om het gebruik van broeikasversterkende HFK-koudemiddelen af te bouwen. Daarmee sluit de verordening aan bij het protocol van Kyoto dat in 2005 is ingegaan om de wereldwijde emissie van broeikasgassen te reduceren. Per 1 januari 2020 geldt een verbod op de nieuwbouw van installaties met koudemiddel met een GWP >2.500. Vanaf 1 januari 2020 wordt het verboden om bestaande installaties bij te vullen met nieuw (maagdelijk) koudemiddel als dat koudemiddel een GWP-waarde boven de 2.500 heeft. In de eerste 10 jaar na deze datum, dus tot 1 januari 2030, is het nog wel toegestaan om dergelijke installaties bij te vullen met teruggewonnen of gerecycled koudemiddel. Uitzonderingen op deze regel; het bijvulverbod geldt niet voor relatief kleine installaties (< 40 ton CO₂-equivalent), voor militaire apparatuur en voor vriestoepassingen tot -50°C. 1 januari 2025: verbod op singlesplit-airco’s met een koudemiddelinhoud < 3 kg en koudemiddel met een GWP > 750.

Overzicht van Synthetische koudemiddelen

Hieronder vindt u een overzicht van synthetische koudemiddelen. Wilt u meer informatie klik dan op het + teken of de naam.

 • R12

  R12 is sinds 2010 een verboden koudemiddel. Met uitzondering van enkele koelinstallaties en klimaatsystemen komt het in Europa niet meer voor. Mogelijk was het om te bouwen naar installatie met koudemiddel R437a, maar gezien de waarschijnlijk hoge leeftijd van deze installatie's wordt geadviseerd te investeren in een nieuwe installatie.

 • R22

  Sinds 2015 is dit koudemiddel verboden in de installatie te vullen, het is ook voor de installateur niet meer in Europa verkrijgbaar. Indien het nog in uw installatie bevindt, mag u blijven doordraaien. Mocht het koudemiddel in uw installatie zijn weggelekt, heeft u de optie om de installatie om te bouwen of te investeren in een nieuwe installatie.

 • R453A | GWP 1765

  Is een drop-in koudemiddel voor R22. Het is ontwikkeld om 1 op 1 het koudemiddel R22 te vervangen en het is beter dan de andere vervangende koudemiddelen die ten tijde van het ingaan van het verbod bestonden. Het is dus een alternatief voor R417A, R417B, R422D, R438A, R424A , R434A. Uw installatie behoeft hiervoor geen aanpassingen.

 • R407A | GWP 2107

  R407A is een HCFK-vrij (chloorfluorkoolwaterstof) koelmiddel dat wordt gebruikt in airconditioning- en koelsystemen als vervanger voor koelmiddelen met een hoog GWP (Global Warming Potential). Het is een mengsel van de koelmiddelen R32, R125 en R134a, met een GWP van 2107. Het is een zogenaamd "blends" koelmiddel, wat betekent dat het een mengsel is van verschillende chemische stoffen die samenwerken om de gewenste koelingseigenschappen te bieden. R407A heeft een vergelijkbaar koelvermogen als R22, dat een hoger GWP heeft en daarom niet meer mag worden gebruikt in nieuwe systemen. R407A wordt gebruikt in commerciële koelsystemen, zoals supermarktkoelingen, airconditioning voor kantoren en industriële koelingstoepassingen. Het wordt ook wel aangeduid als SUVA 407A of Genetron 407A en is een veelgebruikt koelmiddel vanwege de goede koelingseigenschappen en de relatief lage milieubelasting in vergelijking met oudere koelmiddelen.

 • R404A | GWP 3922

  Per 1 januari 2020 mag dit koudemiddel niet meer worden gevuld op industriele installaties. Alleen gerecycled of geregenereerd R404A. In nieuwe vorm (maagdelijk) mag het alleen nog gevuld worden op installaties met < 10 kg koudemiddel inhoud. Per 1 januari 2030 is het gebruik van R404a geheel verboden. In praktijk is gerecyclede koudemiddel R404A slechts beperkt beschikbaar tegen hoge prijzen.

 • R449A | GWP1397

  R449A is een HFK (hydrofluorkoolstof) koelmiddel dat vaak wordt gebruikt als vervanger voor hoger-GWP koelmiddelen zoals R404A en R22 in commerciële koelingstoepassingen en airconditioningsystemen. Het is een mengsel van de koelmiddelen R32, R125, R134a en R1234yf, met een GWP (Global Warming Potential) van 1397. R449A heeft vergelijkbare thermodynamische eigenschappen en prestaties als R404A, maar met een aanzienlijk lager GWP. Het heeft een hoger rendement en een lager energieverbruik, waardoor het een kosteneffectieve en milieuvriendelijke optie is voor commerciële koelingstoepassingen. R449A wordt vaak gebruikt in commerciële koelingstoepassingen, zoals in supermarkten, koelcellen en vriezers, en in airconditioning voor grote gebouwen. Het wordt ook wel aangeduid als Solstice N40, Genetron Performax LT, of Opteon XP40. Vanwege de beperkte milieueffecten en hoge efficiëntie van R449A, wordt het beschouwd als een duurzamer en milieuvriendelijker alternatief voor oudere koelmiddelen met een hoger GWP.

 • R448A

  R448A is een zeer geschikte vervanger voor de R404a en de R507. Zowel voor retrofit, bestaande, als voor nieuwe installaties. Het middel is zeer vergelijkbaar met R449A. Het wordt alleen gemaakt door een concurrerende fabrikant

 • R452A | GWP 2140

  R452A is een HFO/HFK (hydrofluoro-olefine/hydrofluorkoolstof) koelmiddel dat vaak wordt gebruikt als vervanger voor hoger-GWP koelmiddelen zoals R404A en R507 in commerciële koelingstoepassingen. Het is een mengsel van de koelmiddelen R32, R125, R1234yf en R134a, met een GWP (Global Warming Potential) van 2140. R452A heeft vergelijkbare thermodynamische eigenschappen en prestaties als R404A en R507, maar met een aanzienlijk lager GWP. Het heeft een hoger rendement en een lager energieverbruik, waardoor het een kosteneffectieve en milieuvriendelijke optie is voor commerciële koelingstoepassingen. R452A wordt vaak gebruikt in commerciële koelingstoepassingen, zoals in supermarkten, koelcellen en vriezers. Het wordt ook wel aangeduid als Opteon XP44 of Solstice L40X.

 • R407F

  R407F is een HFK (hydrofluorkoolstof) koelmiddel dat vaak wordt gebruikt als vervanger voor hoger-GWP koelmiddelen zoals R404A en R22 in commerciële koelingstoepassingen op lage temperaturen, zoals in vrieshuizen en koelcellen. Het is een mengsel van de koelmiddelen R32, R125 en R134a, met een GWP (Global Warming Potential) van 1825. R407F heeft vergelijkbare thermodynamische eigenschappen en prestaties als R404A, maar met een aanzienlijk lager GWP. Het heeft een hoger rendement en een lager energieverbruik, waardoor het een kosteneffectieve en milieuvriendelijke optie is voor commerciële koelingstoepassingen op lage temperaturen. R407F wordt vaak gebruikt in commerciële koelingstoepassingen op lage temperaturen, zoals in vrieshuizen, koelcellen en vrieskasten. Het wordt ook wel aangeduid als Opteon XP40. Vanwege de beperkte milieueffecten en hoge efficiëntie van R407F, wordt het beschouwd als een duurzamer en milieuvriendelijker alternatief voor oudere koelmiddelen met een hoger GWP, met name in commerciële koelingstoepassingen op lage temperaturen.

 • R454A | GWP 238

  R454A is een HFO/HFK-blend koelmiddel dat ook bekend staat als Solstice L40X. Het is een mengsel van de koudemiddelen R32, R1234yf en R125, en heeft een laag GWP (Global Warming Potential) van 238. R454A wordt gebruikt als alternatief voor R404A, R507A en R22 in verschillende toepassingen, zoals in commerciële koeling, airconditioning en warmtepompen. Het kan worden gebruikt in nieuwe installaties en als retrofit-oplossing in bestaande systemen, en biedt een hoger rendement en een lager energieverbruik in vergelijking met de oude koelmiddelen. R454A heeft vergelijkbare thermodynamische eigenschappen als R404A en R507A, en heeft een lager GWP. Het heeft ook een hogere energie-efficiëntie en is compatibel met veel bestaande apparatuur en materialen. Daarnaast heeft het een lager ontvlammingsrisico dan andere laag-GWP koelmiddelen, wat het veiliger maakt om mee te werken. Vanwege de lage GWP-waarde en andere gunstige eigenschappen wordt R454A beschouwd als een veelbelovend alternatief voor oudere koelmiddelen in verschillende toepassingen.

 • R507A | GWP 3985

  R507A is een HFK-blend koelmiddel dat vaak wordt gebruikt in commerciële koelingstoepassingen. Het is samengesteld uit de koudemiddelen R125 en R143a, en heeft een GWP (Global Warming Potential) van 3985. R507A wordt vaak gebruikt als vervanger voor R502, een hoog-GWP koelmiddel dat sinds 1996 niet meer geproduceerd wordt vanwege de milieu-impact. R507A heeft vergelijkbare thermodynamische eigenschappen en prestaties als R502, maar met een veel lager GWP, waardoor het een milieuvriendelijker alternatief is. R507A wordt gebruikt in verschillende commerciële koelingstoepassingen, zoals in supermarkten, restaurants en voedselverwerkingsbedrijven. Het wordt gebruikt in koelsystemen met een laag tot gemiddeld verdampingspunt, zoals in vrieskasten, koelcellen, en vrieshuizen. Vanwege de hoge GWP-waarde wordt R507A geleidelijk aan vervangen door koelmiddelen met een lager GWP, zoals R404A en R407F, of door natuurlijke koudemiddelen zoals CO2, propaan en ammoniak.

 • R407C | GWP 1774

  R407C is een HFK-blend koelmiddel dat bestaat uit de koudemiddelen R32, R125 en R134a. Het is een populaire vervanger voor R22, een koelmiddel dat sinds 2010 niet meer geproduceerd wordt vanwege de negatieve impact op de ozonlaag. R407C heeft een lager ozonafbrekend potentieel (ODP) dan R22 en is milieuvriendelijker. Het heeft echter een hoger GWP (Global Warming Potential) dan sommige andere koudemiddelen, zoals R410A. De GWP-waarde van R407C is 1774, wat betekent dat het 1774 keer sterker bijdraagt aan het broeikaseffect dan dezelfde hoeveelheid CO2. R407C wordt vaak gebruikt in airconditioningstoepassingen voor zowel commerciële als residentiële gebouwen. Het kan ook worden gebruikt in koelsystemen voor lage en gemiddelde temperaturen, zoals in koelcellen, vrieskasten en koelcontainers. Hoewel R407C een populaire vervanger is voor R22 vanwege de milieuvriendelijkheid, wordt het ook geleidelijk vervangen door koelmiddelen met een nog lager GWP, zoals R32 en R454B.

 • R410A | GWP 2088

  R410A is een HFK-blend koelmiddel dat vaak wordt gebruikt in airconditioningstoepassingen. Het bestaat uit de koudemiddelen R32 en R125 en heeft een GWP (Global Warming Potential) van 2088, wat lager is dan dat van R22, een koelmiddel dat vaak werd gebruikt in airconditioners maar nu niet meer wordt geproduceerd vanwege de negatieve impact op de ozonlaag. R410A heeft een hogere thermische efficiëntie dan R22, wat betekent dat het beter presteert bij hogere temperaturen en hogere luchtvochtigheid. Het heeft ook een hogere druk dan R22, waardoor het kan werken met meer efficiënte koelsystemen. R410A wordt vaak gebruikt in nieuwe airconditionersystemen voor zowel commerciële als residentiële toepassingen. Het kan echter niet worden gebruikt als vervanger voor R22 in bestaande airconditionersystemen omdat het een hogere druk vereist en niet compatibel is met de meeste oudere systemen. Vanwege de hoge GWP-waarde wordt R410A geleidelijk aan vervangen door koelmiddelen met een nog lager GWP, zoals R32 en R454B.

 • R32 | GWP 675

  R32 is een HFK-koudemiddel dat behoort tot de familie van fluorkoolwaterstoffen (HFK's). Het heeft een lage GWP (Global Warming Potential) van 675, wat veel lager is dan de GWP-waarden van veel andere koudemiddelen zoals R410A en R404A. R32 wordt voornamelijk gebruikt in airconditionersystemen en warmtepompen als koelmiddel. Het heeft een hogere efficiëntie dan veel andere koudemiddelen en kan ook bijdragen aan energiebesparingen. R32 heeft een hoge koelcapaciteit en kan worden gebruikt bij hoge temperaturen. Een van de belangrijkste voordelen van R32 is de milieuvriendelijkheid van het koudemiddel, omdat het een lage GWP heeft en de ozonlaag niet aantast. Het is ook gemakkelijker te recyclen dan veel andere koudemiddelen, wat helpt bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Vanwege de vele voordelen wordt R32 steeds populairder en wordt het gezien als een vervanger voor veel andere koudemiddelen die een negatieve impact hebben op het milieu.

 • R454B | GWP 467

  R454B is een HFO/HFK-blend koelmiddel dat is ontwikkeld als een vervangend koudemiddel voor R410A in airconditioningstoepassingen. Het is een zeer laag-GWP (Global Warming Potential) koelmiddel met een GWP-waarde van 466, wat veel lager is dan de GWP-waarde van R410A (2088). R454B wordt beschouwd als een van de meest milieuvriendelijke koudemiddelen die momenteel op de markt zijn. Het heeft een zeer lage impact op de ozonlaag en heeft ook een laag potentieel voor het veroorzaken van klimaatverandering. R454B heeft vergelijkbare prestaties als R410A en kan worden gebruikt in airconditioningsystemen en warmtepompen met een hoog rendement. Het heeft een hogere efficiëntie dan veel andere koudemiddelen en kan bijdragen aan energiebesparingen. Het kan worden gebruikt bij hogere temperaturen en heeft een hogere koelcapaciteit dan R410A. Vanwege de milieuvriendelijke eigenschappen van R454B wordt het gezien als een veelbelovend alternatief voor R410A in airconditioningstoepassingen en warmtepompen. Het wordt momenteel getest en geïntroduceerd door verschillende fabrikanten van airconditioners en HVAC-systemen.

 • R452B | GWP 676

  R452B is een HFO/HFK-blend koelmiddel dat is ontwikkeld als een vervanger voor R410A in airconditioningstoepassingen. Het is een laag-GWP (Global Warming Potential) koelmiddel met een GWP-waarde van ongeveer 676, wat veel lager is dan de GWP-waarde van R410A (2088). R452B is ontworpen om te werken bij hogere temperaturen en drukken dan R410A, waardoor het een zeer efficiënt koelmiddel is. Het heeft vergelijkbare prestaties als R410A en kan worden gebruikt in airconditioningsystemen en warmtepompen met een hoog rendement. R452B is een milieuvriendelijk alternatief voor R410A omdat het een lage impact heeft op de ozonlaag en een lage potentie heeft om bij te dragen aan klimaatverandering. Het wordt momenteel getest en geïntroduceerd door verschillende fabrikanten van airconditioners en HVAC-systemen. Het gebruik van R452B als koelmiddel kan helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en bijdragen aan de bescherming van het milieu.

 • R134A | GWP 1430

  R134a is een koudemiddel dat veel wordt gebruikt in airconditioning- en koelsystemen voor auto's, vrachtwagens, bussen en andere voertuigen, evenals in commerciële koelsystemen en huishoudelijke koelkasten. Het is een HFC-koudemiddel (hydrofluorkoolwaterstof) en heeft een relatief lage GWP (Global Warming Potential) van 1430, wat betekent dat het minder schadelijk is voor het milieu dan sommige andere koudemiddelen met een hogere GWP-waarde. R134a heeft goede thermodynamische eigenschappen, waardoor het efficiënt kan werken bij verschillende koeltoepassingen. Het heeft een hoge koelcapaciteit en kan worden gebruikt bij hogere verdampingstemperaturen dan sommige andere koelmiddelen. Het heeft ook een lage toxiciteit en brandbaarheid, waardoor het veilig is om te gebruiken. R134a wordt vaak gebruikt als vervanger voor R12, een koudemiddel dat werd gebruikt in oudere airconditioningsystemen en koelkasten. R12 heeft een veel hogere GWP-waarde en is schadelijker voor het milieu. Door R134a te gebruiken in plaats van R12 kan de uitstoot van broeikasgassen en de impact op het milieu worden verminderd. Hoewel R134a nog steeds wordt gebruikt in veel koel- en airconditioningsystemen, zijn er ook alternatieve koudemiddelen beschikbaar die een nog lagere GWP-waarde hebben en als milieuvriendelijker worden beschouwd.

 • R513A | GWP 641

  R513A is een HFO/HFC-blend-koudemiddel dat wordt gebruikt als vervanging voor R134a in koelsystemen en airconditioners. Het heeft een lage GWP-waarde van slechts 631, wat betekent dat het een veel lagere impact heeft op het milieu dan R134a, dat een GWP-waarde heeft van 1430. R513A bestaat uit de HFO R1234yf en de HFC R134a. Het is ontworpen om de prestaties en efficiëntie van R134a te evenaren, terwijl het de impact op het milieu vermindert. R513A heeft een hogere koelcapaciteit dan R134a en kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder airconditioningsystemen, commerciële koeling en warmtepompen. Het gebruik van R513A kan helpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en bijdragen aan de bescherming van het milieu. Het wordt beschouwd als een milieuvriendelijk alternatief voor R134a en wordt steeds meer gebruikt in nieuwe koelsystemen en airconditioners.

 • R1234yf | GWP 4

  R1234yf is een HFO-koudemiddel (HydroFluoroOlefin) dat wordt gebruikt als vervanging voor R134a in koelsystemen en airconditioners. Het heeft een veel lagere GWP-waarde dan R134a (4 in vergelijking met 1430), wat betekent dat het veel minder schadelijk is voor het milieu. R1234yf is ontwikkeld als reactie op de groeiende bezorgdheid over de impact van koudemiddelen op het milieu en is een van de koudemiddelen die momenteel worden gebruikt in de auto-industrie als vervanging voor R134a. Het heeft uitstekende thermodynamische eigenschappen en kan de efficiëntie van airconditioning- en koelsystemen verbeteren. Hoewel R1234yf wordt beschouwd als een milieuvriendelijker alternatief voor R134a, zijn er ook enkele zorgen geuit over de veiligheid van R1234yf in bepaalde omstandigheden. Het koudemiddel kan namelijk reageren met brandbare stoffen in de buurt van hete oppervlakken, zoals een hete uitlaat, wat kan leiden tot de vorming van giftige gassen. Om deze reden zijn er specifieke veiligheidsvoorschriften van kracht voor het gebruik van R1234yf in voertuigen.

 • R1234ze | GWP 7

  R1234ze is een HFO-koudemiddel (HydroFluoroOlefin) dat wordt gebruikt als vervanging voor HFC-koudemiddelen zoals R134a en R245fa. Het heeft een lage GWP-waarde van minder dan 1, wat betekent dat het een veel lagere impact heeft op het milieu dan traditionele HFC-koudemiddelen. R1234ze wordt voornamelijk gebruikt in toepassingen waarbij hoge prestaties vereist zijn, zoals in koelsystemen voor datacenters, industriële koeling en airconditioningsystemen. Het heeft een hogere thermische efficiëntie dan veel andere koudemiddelen en kan leiden tot lagere operationele kosten en een verminderde impact op het milieu. R1234ze heeft vergelijkbare fysische en thermodynamische eigenschappen als R134a en R245fa, maar heeft een veel lagere GWP-waarde. Het heeft echter wel een hogere druk dan sommige andere koudemiddelen en kan dus niet worden gebruikt in oudere koelsystemen die niet zijn ontworpen om met hogere drukken om te gaan. Over het algemeen wordt R1234ze beschouwd als een milieuvriendelijker alternatief voor traditionele koudemiddelen, maar het is nog steeds belangrijk om ervoor te zorgen dat het veilig wordt gebruikt en dat de toepassing geschikt is voor het koudemiddel.

 • R245FA

Adequate Service

Kundige servicemonteur

24 uur per dag, 7 dagen per week

+31 (0) 113 21 43 35