Koudemiddelen

 • Natuurlijke koudemiddelen

  Natuurlijke koudemiddelen komen ook van nature voor in het milieu, zoals:

  • Water
  • CO2 (R744)
  • NH3 (R717)
  • Koolwaterstoffen, zoals ethaan (R170), propaan (R290), propeen (R1270), butaan (R600), iso butaan (R600a)

  Geen belasting op het milieu
  Natuurlijke koudemiddelen hebben een veel lager broeikaseffect bij lekkage. Het broeikaseffect van synthetische koudemiddelen is 124 tot 22.800 maal groter dan het broeikaseffect van CO2; het broeikaseffect van ammoniak is nul. Vanuit milieuoogpunt zijn de natuurlijke koudemiddelen daarom een beter alternatief. Bij gebruik van natuurlijke koudemiddelen is veiligheid wel een aandachtspunt.

  Bij natuurlijke koudemiddelen vindt geen uitfasering plaats. De zwaardere synthetische koudemiddelen (hoog GWP-waarde) worden wel uitgefaseerd in de F-gassenverordening. Synthetische koudemiddelen worden alleen maar schaarser en dus duurder.

  Regelgeving
  Regelgeving over natuurlijke koudemiddelen in koelinstallaties staan in het Activiteitenbesluit. Dit zijn voorschriften gericht op veiligheid. Vanaf 1500 kg ammoniak en 100 kg propaan en/of butaan wordt een koelinstallatie vergunningplichtig; de voorschriften staan dan in de vergunning.

  Voor koelinstallaties met koolstofdioxide als koudemiddel geldt nooit een vergunningplicht.

 • Synthetische koudemiddelen

  Synthetische koudemiddelen zijn stoffen die van nature niet voorkomen, maar door de mens zijn ontwikkeld voor industriële doeleinden. Synthetische koudemiddelen zijn (H)CFK’s en HFK’s. Hiervoor gelden direct werkende Europese verordeningen met voorschriften die gericht zijn op het beschermen van het milieu.

  Definities termen
  GWP-waarde: Het Global Warming Potential (GWP) is een relatieve maat die het aardopwarmingsvermogen van een broeikasgas aangeeft vergeleken met dat van koolstofdioxide (CO2).

  CO2 equivalent: GWP-waarde v/h koudemiddel. (Global Warming Potential). Tegenwoordig denken we niet meer in kilo’s maar in CO2–equivalenten.

  A1: Veiligheidklassificatie: niet brandbaar, laag toxisch

  A2L: Is onder normale omgevingstemperaturen onbrandbaar. Echter, onder specifieke omstandigheden zou er vlamvorming kunnen optreden. Daarom is het koudemiddel geclassificeerd in de categorie A2L.

  Drop-in: koudemiddel wat 1 op 1 vervangen kan worden met het van orgine aanwezige koudemiddel in een installatie.

  Achterliggende regelgeving: F-gassenwetgeving
  De ‘nieuwe’ F-gassenverordening is op 1 januari 2015 ingegaan met als doel om het gebruik van broeikasversterkende HFK-koudemiddelen af te bouwen. Daarmee sluit de verordening aan bij het protocol van Kyoto dat in 2005 is ingegaan om de wereldwijde emissie van broeikasgassen te reduceren. Per 1 januari 2020 geldt een verbod op de nieuwbouw van installaties met koudemiddel met een GWP >2.500. Vanaf 1 januari 2020 wordt het verboden om bestaande installaties bij te vullen met nieuw (maagdelijk) koudemiddel als dat koudemiddel een GWP-waarde boven de 2.500 heeft. In de eerste 10 jaar na deze datum, dus tot 1 januari 2030, is het nog wel toegestaan om dergelijke installaties bij te vullen met teruggewonnen of gerecycled koudemiddel. Uitzonderingen op deze regel; het bijvulverbod geldt niet voor relatief kleine installaties (< 40 ton CO₂-equivalent), voor militaire apparatuur en voor vriestoepassingen tot -50°C. 1 januari 2025: verbod op singlesplit-airco’s met een koudemiddelinhoud < 3 kg en koudemiddel met een GWP > 750.

Overzicht van Synthetische koudemiddelen

Hieronder vindt u een overzicht van synthetische koudemiddelen. Wilt u meer informatie klik dan op het + teken of de naam.

 • R12

  R12 is sinds 2010 een verboden koudemiddel. Met uitzondering van enkele koelinstallaties en klimaatsystemen komt het in Europa niet meer voor. Mogelijk was het om te bouwen naar installatie met koudemiddel R437a, maar gezien de waarschijnlijk hoge leeftijd van deze installatie's wordt geadviseerd te investeren in een nieuwe installatie.

 • R22

  Sinds 2015 is dit koudemiddel verboden in de installatie te vullen, het is ook voor de installateur niet meer in Europa verkrijgbaar. Indien het nog in uw installatie bevindt, mag u blijven doordraaien. Mocht het koudemiddel in uw installatie zijn weggelekt, heeft u de optie om de installatie om te bouwen of te investeren in een nieuwe installatie.

 • R453A | GWP 1765

  Is een drop-in koudemiddel voor R22. Het is ontwikkeld om 1 op 1 het koudemiddel R22 te vervangen en het is beter dan de andere vervangende koudemiddelen die ten tijde van het ingaan van het verbod bestonden. Het is dus een alternatief voor R417A, R417B, R422D, R438A, R424A , R434A. Uw installatie behoeft hiervoor geen aanpassingen.

 • R407A | GWP 2107

  R407A is een mengsel dat op de markt is gebracht als vervanger van R22 en R404A, voornamelijk voor toepassing in commerciële systemen bij gemiddelde temperaturen.

 • R404A | GWP 3922

  Per 1 januari 2020 mag dit koudemiddel niet meer worden gevuld op industriele installaties. Alleen gerecycled of geregenereerd R404A. In nieuwe vorm (maagdelijk) mag het alleen nog gevuld worden op installaties met < 10 kg koudemiddel inhoud. Per 1 januari 2030 is het gebruik van R404a geheel verboden. In praktijk is gerecyclede koudemiddel R404A slechts beperkt beschikbaar tegen hoge prijzen.

 • R449A | GWP1397

  R449A is dé vervanger voor R404A of R507. Daarnaast is het geschikt voor nieuwe installaties, maar kan ook gebruikt worden voor het retrofitten van bestaande systemen. R449A is geschikt voor koel- en vriestoepassingen.

 • R448A

  R448A is een zeer geschikte vervanger voor de R404a en de R507. Zowel voor retrofit, bestaande, als voor nieuwe installaties. Het middel is zeer vergelijkbaar met R449A. Het wordt alleen gemaakt door een concurrerende fabrikant

 • R452A | GWP 2140

  R452A is geschikt als koudemiddel vervanging voor R404A/R507 in nieuwe apparatuur en retrofit van bestaande systemen.

 • R407F | GWP 1825

  R407F is een zeotropisch HFK mengsel bestemd voor commerciële koeling op lage temperaturen. Het is een vervangend koudemiddel voor R404A en levert een beter rendement.

 • R454A | GWP 238

  R454A is een mild brandbaar A2L koudemiddel. Het is ontwikkeld ter vervanging van R404A in nieuwe ontwerpen voor commerciële en industriële toepassingen.

 • R507A | GWP 3985

  Per 1 januari 2020 mag dit koudemiddel niet meer worden gevuld op industriele installaties. Alleen gerecycled of geregenereegd R507A. In nieuwe vorm (maagdelijk) mag het alleen nog gevuld worden op installaties met < 10 kg koudemiddel inhoud. Per 1 januari 2030 is het gebruik van R507A geheel verboden. In praktijk is het gerecyclede koudemiddel slechts beperkt beschikbaar tegen hoge prijzen.

 • R407C | GWP 1774

  R407C is een veelvuldig toegepast koudemiddel voor zowel huishoudelijke als commerciële airconditioning toepassingen en in warmtepompen.

 • R410A | GWP 2088

  R410A wordt veelal gebruikt voor airconditioningssystemen en warmtepompen.

 • R32 | GWP 675

  R32 wordt in toenemende mate toegepast in aircosystemen en warmtepompen. Dit koudemiddel is een alternatief voor R410A, echter milieuvriendelijker en een betere efficiëntie. Dit A2L koudemiddel is mild brandbaar, maar heeft een lage verspreidingssnelheid van 1,9 km/h. Let op: R32 is geen retrofit koudemiddel voor reeds bestaande installaties die op R410A draaien.

 • R454B | GWP 467

  R-454B is een mild brandbaar A2L koudemiddel. Het is ontwikkeld ter vervanging van R410A in nieuwe ontwerpen voor airconditioning, warmtepompen en koelmachinetoepassingen.

 • R452B | GWP 676

  R452B is een A2L koudemiddel is ontwikkeld ter vervanging R410A in airconditioning en warmtepomp toepassingen.

 • R134A | GWP 1430

  R134A wordt gebruikt in medium en hoge temperatuur stationaire (commerciële) koeling, maar ook in huishoudelijke koeling en transportkoeling. R134A is echter nog niet uitgebannen, het wordt nog steeds in andere koelsystemen toegepast. Op termijn wordt vervanging van dit koudemiddel ook vereist. Jaar van start uitfasering nog niet bekend. Alternatieven zijn reeds beschikbaar.

 • R513A | GWP 641

  Is een laag GWP koudemiddel ontwikkeld ter vervanging van R134a in commerciële en industriële toepassingen. Het is ook geschikt in nieuwe systemen en voor retrofit van bestaande systemen.

 • R1234yf | GWP 4

  R1234yf is ontwikkeld als uitstekend alternatief voor de auto- airconditioning met eigenschappen die zeer vergelijkbaar zijn met R134a (R134a is sinds 2011 voor de automobiele industrie verboden)

 • R1234ze | GWP 7

  R1234ze is een A2L koudemddel ter vervanging van R134A.

 • R470B | GWP 717

  R470B is een niet brandbaar A1 koudemiddel ter vervanging van R404A en R507A op een leeggepompt systeem, geen aanpassing van componenten nodig.

 • R470A | GWP 988

  A1 koudemiddel, ontwikkeld als vervanger van R410a op een leeggepompt systeem, geen aanpassing van componenten nodig. R470A is een niet brandbaar A1 geclassificeerd koudemiddel ter vervanging van R410A met een GWP minder dan de helft van de GWP van R404A met vergelijkbare thermodynamische prestaties.

Adequate Service

Kundige servicemonteur

24 uur per dag, 7 dagen per week

+31 (0) 113 21 43 35