Engineering & Nieuwbouw

Maatwerk

Het in goede conditie houden van een vers product is een kunst apart. Glerum Koeltechniek heeft zich in diverse producten verdiept hoe de juiste condities te creëren voor een optimale bewaring. In de ontwerpfase van een koelinstallatie dienen deze en een hoop andere variabelen zorgvuldig te worden afgewogen; U kunt hierbij denken aan;

Installatiecapaciteit; Hoe verhoudt de inkoel-capaciteit zich tot de bewaarcapaciteit? In hoeverre is de last seizoens- of tijdstip gebonden? Om tegemoet te komen aan de optredende belastingpatronen dienen deze op voorhand te worden onderkent zodat hier rekening mee kan worden gehouden bij het koel- en elektrotechnisch ontwerp.

Systeem en koudemiddelkeuze; Wat is het rendement van diverse koudemiddelen bij de bedrijfsconditie? Wat is de meer investering en terugverdientijd van het alternatief? Systeemkeuze is vaak een financiële afweging. Wij helpen U graag verder door te kijken naar de “totale kosten van eigendom” en ook de bewaar- en energieprestaties mee te nemen in het vergelijk.

Componentenselectie en dimensionering; Hoe wordt een correcte terugvoer van olie gewaarborgd? Welke secties van het systeem moet afzonderlijk kunnen worden ingeblokt voor servicewerkzaamheden? Een goed doordacht ontwerp nu, voorkomt een hoop problemen later.

Besturen, bedienen en beveiligen; Tegen welke condities dient de installatie te worden beveiligd? Hoe wordt de capaciteit van deze machines geschakeld zodat we de werking kunnen optimaliseren binnen het gestelde belasting patroon? Welke parameters wil men monitoren? Met meer dan 30 jaar ervaring in toegespitste elektro- en besturingstechniek, kunnen wij U inmiddels heel goed uitleggen hoe we het zelf zouden willen.

Deze en andere vraagstukken komen samen in het ontwerp middels een P&ID, elektrotechnische-  en/of opstellingstekeningen.

In offertestadium zijn de grote lijnen hiervan reeds gereed en worden uitvoerig beschreven en vrijblijvend besproken. Immers bij de aankoop van een koelinstallatie gaat U niet over één nacht ijs. 

Besparing

Energiebesparing; Koelinstallaties behoren vaak tot de grootste energieverbruikers binnen het bedrijf. Het is met name de bedrijfsconditie die het uiteindelijke energieverbruik van de installatie bepaalt. Door slim om te gaan met besturing van de installatie, bijvoorbeeld door rekening te houden met buitentemperatuur, koelvraag of dubbeltarief kan er vaak energie worden bespaard

Certificering

Koelinstallaties zijn onderhevig aan wet- en regelgeving omtrent;
•   Gefluoreerde broeikasgassen en ozon-afbrekende stoffen
•   Drukapparatuur
•   Giftige en/of brandbare stoffen

Alle installaties ongeacht koudemiddel of inhoud worden door ons gecertificeerd, opgeleverd en onderhouden.

Adequate Service

Kundige servicemonteur

24 uur per dag, 7 dagen per week

+31 (0) 113 21 43 35