Proces en industriekoeling (non food)

Onder proceskoeling wordt verstaan het koelen van water of een andere koudedrager waarmee een product of machine in een productieproces wordt gekoeld. Voor temperaturen tot 6°C zijn standaard units (chillers) beschikbaar.

Chillers/ koudwatermachines
Een chiller is een koudwatersysteem. Andere gebruikte termen zijn koudwateraggregaat, koudwatermachine, of rooftop-unit.  Een chiller is een complete unit voor het koelen van water.

Een gewone koelinstallatie koelt met een verdampend koudemiddel; in een chiller circuleert water als secundair koude medium om de ruimte of het proces mee te koelen. Het water waarmee gekoeld wordt, is in te stellen op elke wenselijke temperatuur. Vaak liggen deze temperaturen tussen de 5 ˚C en 10˚C . Temperaturen onder nul zijn ook mogelijk, maar dan moet er een antivries worden toegevoegd (bv Glycol). Afhankelijk van de toepassing kan een food-safe koudedrager worden toegepast.

Chillers worden heel breed ingezet; dit kan variëren van centrale airconditioning systemen in grote gebouwen (hotels, kantoorgebouwen) tot de koeling van diverse levensmiddelen in productieprocessen, (o.a. brouweren, zuivelindustrie ) maar bijvoorbeeld ook voor de koeling van scan-apparatuur in ziekenhuizen of voor afkoeling van elektrische apparatuur in datacenters of schakelruimtes.

De voordelen van chillers zijn evident; doordat er water als koudedrager wordt gebruikt is een zeer lage “primaire koudemiddelvulling” nodig. Ten opzicht van een conventionele koelinstallatie is een standaard chilller een tamelijk eenvoudig en kant-en-klaar product waardoor snel en commercieel aantrekkelijk kan worden geleverd.

Glerum koeltechniek levert en monteert chillers van diverse fabrikaten. Daarnaast hebben wij veel ervaring met de aanleg van koud-water leiding netten (o.a. perswerk / RVS-laswerk / koper-soldeerwerk /kunststof-verlijming ) en de isolatie (o.a. armaflex / pir ) en besturing van deze leidingnetten en verbuikers.

Maatwerk chillers
Daar waar door omstandigheden geen standaard chillers kunnen worden toegepast, fabriceren wij ook zelf buitenstandaard chiller oplossingen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan “open” water-circuits waarbij koudwaterbassins of ijsbanken dienen te worden aangelegd.  Of voor producten (voedingsmiddelen) waarbij een temperatuur nabij het vriespunt gewenst zonder toevoeging van glycol. Het unieke van deze systemen is dat water kan worden gekoeld tot zeer lage temperaturen zonder dat bevriezing van het koelsysteem optreedt.

Vrijkoeling
Soms doen zich situaties voor waarbij proceswater-temperaturen dusdanig hoog zijn dat het mogelijk is om het proceswater af te koelen met buitenlucht of bronwater. Het kan dan economisch zeer interessant om gebruik te maken van zogenoemde “vrijkoeling”. Hierbij maakt men voor het koelproces gebruik van de vrij beschikbare koude buitenlucht in zgn. “drycoolers”. Het koelapparaat (vrijkoeler) gebruikt deze koude lucht dan voor het koelen van het watercircuit.

Indien proceswater van 15˚C tot 30˚C gewenst is de buitenlucht in de hoogzomerconditie niet geschikt. Dergelijke systemen worden dan vaak gebouwd in combinatie met chillers. Op basis van de heersende buitenluchtconditie word in de regeling besloten of het interessanter is om met “buitenlucht” dan wel met “koudwatermachines” te koelen.

Warmteterugwinning
Daar waar gekoeld proceswater wordt gebruikt is vaak ook warmte benodigd. Een “koelinstallatie” is hierbij in essentie niet anders dan een warmtepomp. De warmte die wordt onttrokken uit het koelwater kan eventueel nuttig wordt aangewend door gebruik te maken van onze WTW-systemen.

Referentie projecten

Slot Oostende

In totaal zijn er verdeeld over de brouwerij 9 fermentatietanks opgesteld.

Referentie bekijken

VDE shells

Een gedeelte van deze installatie dient mechanisch te worden gekoeld om te voorkomen dat de infrarood straling uitlekt naar de omgeving. Glerum heeft hiervoor een proceskoeling geleverd en geïnstalleerd.

Referentie bekijken

Adequate Service

Kundige servicemonteur

24 uur per dag, 7 dagen per week

+31 (0) 113 21 43 35