Mts. de Koeijer

Bij Maatschap de Koeijer te Brouwershaven hebben wij dit najaar ons eerste Ammoniak DX systeem gerealiseerd.

Eigenaar Joop de Koeijer is gespecialiseerd in de teelt van een aantal frietaardappel-rassen, en het gehele proces van poten, groeien, rooien, opslag, sorteren, verwerken en verpakken gebeurt op de boerderij. Op dit duurzame akkerbouwbedrijf worden naast het pootgoed ook witlofwortels gekoeld. De installatie is voor dit doel gebouwd en vervangt hiermee hier de bestaande R22-thermosiphon installatie voor een tweetal koelcellen.

Op de duurzaamheidsladder moet deze installatie hoog gaan scoren; Ammoniak heeft G.W.P. en O.D.P. van 0 en bovendien geldt de techniek als energetisch superieur ten opzichte van de beschikbare alternatieven waardoor de installatie een zekere toekomst tegemoet kan zien. De investering kan bovendien in zijn geheel worden opgevoerd voor de energie-investeringsaftrek zodat de overheid tegemoet komt in de aankoopsom van de installatie.

De NH3-DX koelers zijn voorzien van speciale aanzuigkappen en uitblaassokken; Bij celtemperaturen onder de twee graden worden de koelers periodiek ontdooid; Tijdens een ontdooiing vallen deze sokken dicht waardoor ook de ventilatorzijde van de koeler wordt afgesloten. Hierdoor wordt voorkomen dat de (stijgende) warmte uit de koeler wegvloeit naar de gekoelde ruimte.

In de koeler zelf wordt de NH3-concentratie continu gemeten. Het expansieventiel en andere componenten zijn hierbij ingebouwd binnenin de koeler omkasting. Bij overschrijding van de alarmwaarde zal de koudemiddel toevoer direct worden gestopt. Daarnaast is er op de koeler een ventilatiekanaal aangesloten waarlangs de koeler automatisch de vervuilende damp af begint te zuigen. In tegenstelling tot pomp systemen hebben de NH3-DX koelers een zeer beperkte vulling nodig, slechts 3 kg per koeler.

Voor de installatie is gekozen voor een buitenopstelling. De aangebouwde machinekamer, compressorruimte is volledig (thermisch en akoestisch) geïsoleerd en voorzien van verwarming in de winter en verluchting in de zomer. Conform PGS-13 richtlijnen is de ruimte ook voorzien van NH3-detectie en – gestuurde ventilatie.Om in aanmerking te komen voor de Energie-investeringsaftrek zijn zowel compressor- als condensorventilatoren traploos in toeren regelbaar.

Nabij de koelcel deur is voorzien in een bedieningspaneel waarop de koelcel-instellingen worden gedaan en relevante alarmen worden weergegeven. De installatie is opgenomen in het “internet of things”  en met bijgeleverde mobiele applicatie kan de besturing over een beveiligde VPN–verbinding op de smartphone of tablet worden overgenomen.

Adequate Service

Kundige servicemonteur

24 uur per dag, 7 dagen per week

+31 (0) 113 21 43 35