MTS. Geduho

Condensdrogen van uien.
Afgelopen jaar heeft Glerum Koeltechniek een condensdroog installatie geplaatst bij de firma Geduho in Oud-Beijerland. Het doel was om een energiezuinige bewaring neer te zetten, met een nieuw droogprincipe. op de installatie zijn twee cellen ten behoeve van aardappelbewaring in kisten, en één cel te behoeve van droging en bewaring van uien. Deze uiencel is uitgerust als condensdroger.

“De condensdroger is een veel toegepast en wijdverspreid principe van luchtbehandeling en wordt onder andere toegepast tijdens de bouw van woningen en bedrijfsruimtes. Hoewel er nog veel onwetendheid heerst, zien ook steeds meer uienbedrijven de meerwaarde in van deze techniek.” 

Met een condensdroog- installatie kan er ten allen tijde gedroogd worden, onafhankelijk van de conditie van de buitenlucht. Ook bij een nat najaar kan er direct worden gedroogd. Dit is toch wel het belangrijkste voordeel van deze techniek condensdrogen.  Daarnaast werkt condensdrogen op elektrische energie. Er is dus geen gas nodig. Hierdoor is ook het risico van brandgevaar, als gevolg van gaskachelverwarming, in de getimmerde drukkamer niet aanwezig. Ook biedt het gebruikers daarnaast andere extra voordelen, zoals de totale controle over het product. 

Bij het proces van uien drogen met gesloten luiken werkt de techniek als volgt; De relatief warme lucht afkomstig van uien wordt opgezogen door de verdamperventilatoren. Wanneer de lucht in aanraking komt met de koude verdamper-lamellen zal de lucht afkoelen. Deze gekoelde lucht kan minder vocht bevatten met als gevolg dat er condensatie van het in de lucht aanwezige vocht plaatsvindt op de verdamperlamellen. Dit ontstane water wordt afgevoerd via de condenswaterafvoer. De lucht die de verdamper verlaat heeft derhalve een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid. Wanneer deze gekoelde lucht opnieuw tot de originele temperatuur wordt verwarmd heeft de lucht een lagere luchtvochtigheid dan bij intrede van de verdamper. Immers het gecondenseerde vocht is afgevoerd uit de luchtstroom. Wanneer de gedroogde lucht opnieuw wordt toegevoerd aan de uien dan heeft de lucht door zijn lagere luchtvochtigheid een beter vermogen om het vocht aan de uien onttrekken.

Wat kenmerkend voor onze installatie is dat er uit wordt gegaan van een van centraal systeem, waardoor met één centrale condensdroog installatie de droging en bewaring kan worden voorzien voor meerdere bewaarcellen. Dit geeft een belangrijk prijstechnisch voordeel ten opzichte van systemen waarbij er een condensdrooginrichting aan de gevel wordt geplaatst. Verder kan met de condensdrooginstallatie zowel worden gekoeld als verwarmd. Hiervoor gaat het systeem uit van een buitenbron gemonteerd nabij de koelcentrale. Dit verwarmen met gebruik van een buitenbron werkt dusdanig goed dat de ruimte vlot naar de 30 graden kan worden getrokken ten behoeve van koprotbestrijding. Daarnaast kan Glerum koeltechniek het complete plaatje aanbieden, inclusief droogwand, steunventilatie, luikenbediening en besturing.”

Adequate Service

Kundige servicemonteur

24 uur per dag, 7 dagen per week

+31 (0) 113 21 43 35