Akkerbouwbedrijf Roodzant

Bij een aardappelbewaarplaats in Hank is recentelijk een nieuwe koelinstallatie geplaatst. Doordat bepaalde kiemremmers niet langer mogen worden gebruikt, is er een toenemende vraag naar mechanisch gekoelde bewaarplaatsten voor consumptie-aardappelen.

Als er in het verleden al koelinstallaties werden gebruikt voor deze toepassing dan werd dat vaak gedaan met een chemisch koudemiddel. Door uit te gaan van het natuurlijke koudemiddel CO2 kan een veel duurzamere en toekomstbestendige oplossing worden geboden, die bovendien in de meeste bestaande bewaarplaatsen kan worden geïntegreerd. Daarnaast komt dit type installatie volledig in aanmerking voor de E.I.A. zodat de overheid tegemoet komt in de investering. Ten opzichte van alternatieve natuurlijke koudemiddelen zoals propaan of ammoniak is het veiligheidsheidsrisico voor product en personen van dergelijke bewaarplaats zeer laag.

Adequate Service

Kundige servicemonteur

24 uur per dag, 7 dagen per week

+31 (0) 113 21 43 35